Lokalne media – portal i cms dla gazet!

Rynek prasy lokalnej ulega dziś przekształceniu. Rośnie znaczenie Internetu, a tradycyjne nośniki informacji (papierowe gazety), tracą coraz bardziej na znaczeniu. W ślad za tym, niektóre lokalne redakcje przeżywają trudności – spada sprzedaż nakładów, odchodzą reklamodawcy, biznes z dnia na dzień przestaje być rentowny. Usługi oferowane przez CMC wychodzą naprzeciw tym problemom – dajemy naszym klientom sprawdzone narzędzia internetowe do budowy lokalnego portalu informacyjnego, porządkujemy procesy sprzedażowe, umożliwiamy monetyzację. Wiemy jak tworzyć media internetowe, wiemy też jak zarabiać pieniądzie w Internecie!