Faq

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Pytania ogólne

Czy można zmieniać model abonamentu w trakcie umowy?
Tak. Posiadacze dedykowanego abonamentu mogą co miesiąc zmieniać i negocjować stawki oraz udziały w ruchu.
Czy wydawca płaci za nowe wersje portalu?
Nie, wszystkie poprawki i nowe wersje dostępne są w ramach abonamentu.
Jak zarządza się domeną w czasie trwania projektu?
Wyłącznym właścicielem domeny jest wydawca. W momencie podjęcia współpracy wydawca musi jedynie przekierować domenę na dedykowany DNS. Wpisami w domenie zarządza administrator CMC Media.
Czy CMC może publikować dowolne treści w witrynie wydawcy?
Każdorazowa publikacja wymaga wyceny i akceptacji wydawcy.
Kto jest właścicielem przetwarzanych danych?
Wszystkie prawa majątkowe do treści, zdjęć, filmów, bazy użytkowników oraz komentarzy posiada wydawca. Po zakończeniu umowy CMC zwraca dane.
Kto zarządza pocztą elektroniczną w czasie trwania projektu?
Istnieje możliwość hostingu poczty przez CMC. Wydawca może również zachować pocztę na wskazanym przez siebie serwerze. Jedyny wyjątek stanowi home.pl, ponieważ domena i poczta internetowa tego dostawcy nie są zgodne z konfiguracją CMC Media. W takiej sytuacji rekomedujemy zmianę dns-a z home.pl na dowolnie inny, np. nazwa.pl.
Kto obsługuje Klienta w systemie mikropłatności?
Obsługą faktur i reklamacji dotyczących drobnych ogłoszeń zajmuje się CMC Media. Wydawca jedynie otrzymuje na koniec miesiąca rozliczenie obrotów.
kontakt@cmcmedia.pl

W razie pytań nie zawartych w FAQ zapraszamy do kontaktu mailowego.

46 880 71 17

Możecie Państwo również skorzystać z kontaktu telefonicznego.